Huisartsen

In Gezondheidscentrum Waterlinie werken zowel eerstelijnszorgverleners als specialisten van Ziekenhuis Amstelland. Tien huisartsenpraktijken werken in drie clusters samen. Op de site vindt u de details van de clusters onder De Amstel, De Drecht en De Waver.
De missie van de huisartsen luidt: “Optimale vernieuwende huisartsenzorg in Uithoorn en omstreken door samenwerking binnen de eerste en de tweede lijn, met behoud van goede toegankelijkheid en persoonlijk contact.”  Voor u als patiënt betekent de samenwerking dat er korte onderlinge lijnen zijn. De
huisartsen kunnen indien nodig snel ruggespraak houden met specialisten of intern “doorsturen” naar andere zorgverleners in de Waterlinie.

Adres en website:
Koningin Máximalaan 30  (1e en 2e etage)
Kijk voor meer informatie op www.uhac.nl

De Amstel
Praktijk L. Apeldoorn en R. Nieweg 0297-527500
Praktijk J.P.M. Bots 0297-561453
Praktijk A.A.L. Rutgers en M.P. Kruse 0297-561290

Openingstijden van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur
Locatie: Gezondheidscentrum tweede etage
Spoednummer overdag: nummer van de praktijk, keuze 1.
Spoednummer avond, nacht en weekend: 020-4562000
Actuele informatie over de huisartsenpraktijken vindt u op onze website www.uhac.nl

De Waver
Praktijk M. Bezemer en M. de Lange 0297-561951
Praktijk J. Padding en A. Noor 0297-561813
Praktijk E. Stokkers en M. Konijnendijk 0297-562288

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 08.00 - 17.00 uur.
Locatie: Gezondheidscentrum eerste etage
Spoednummer overdag: nummer van de praktijk, keuze 1.
Spoednummer avond, nacht en weekend: 020-4562000.
Actuele informatie over de huisartsenpraktijken vindt u op onze website www.uhac.nl

De Drecht
Praktijk E. Lubbers 0297-566962
Praktijk J.K. Santing  0297-569302
Praktijk F. Wegman  0297-561726
Praktijk F. Borstlap 0297-566353

Openingstijden van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur
Locatie: Gezondheidscentrum tweede etage
Spoednummer overdag: nummer van de praktijk, keuze 1.
Spoednummer avond, nacht en weekend: 020-4562000.
Actuele informatie over de huisartsenpraktijken vindt u op onze website www.uhac.nl