Jeugdriagg

Jeugdriagg Noord Holland Zuid

De Jeugdriagg 

Voor wie?
De Jeugdriagg biedt hulp aan kinderen, jongeren en jong-volwassenen met psychische of psychiatrische problemen. En aan hun ouder(s) of verzorger(s). Door deze problemen gaat het thuis, op school en met vrienden niet goed. Sommige problemen kunnen met een kortdurende behandeling verholpen worden. Bij andere problemen is een langere behandelduur noodzakelijk.

Aanmelding
Om je bij de Jeugdriagg aan te melden is een verwijsbrief van de huisarts of Bureau Jeugdzorg nodig.

Hulpverlening
In een of meer gesprekken worden de achtergronden van het probleem in kaart gebracht. Als dit duidelijk is, wordt een behandelplan opgesteld. Het kan zijn dat je individuele gesprekken krijgt met een behandelaar, maar ook gezinsgesprekken of groepsgesprekken zijn mogelijk. Als problemen niet helemaal opgelost kunnen worden, zijn er in elk geval manieren om er minder last van te hebben.

Voor meer informatie zie: www.jeugdriagg.nl

Gezondheidscentrum Waterlinie

Onze hoofdvestiging is in Amstelveen, Laan van de Helende Meesters 433.

Elke werkdag werkt een hulpverlener in het Gezondheidscentrum, zodat mensen nu ook in Uithoorn terecht kunnen voor een eerste gesprek of een behandeling.