GGD Amsterdam

Jeugdgezondheidszorg 0 - 19 jaar

Om te zorgen dat uw kind zo gezond mogelijk opgroeit en zich goed kan ontwikkelen, biedt de jeugdgezondheidszorg van GGD Amsterdam u hulp en ondersteuning. Deze zorg is gratis. In de gemeente Uithoorn werkt de jeugdgezondheidszorg -o.a. jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en (dokters)assistenten- in een zelfstandig team. Dit team jeugdgezondheidszorg werken samen met onder andere wijkteams, verloskundigen, kraamzorg en verschillende opvoed- en opgroeiorganisaties. Zo krijgen u en uw kind, als het nodig is, snel en dichtbij huis de juiste hulp en ondersteuning. Alles gaat in overleg met u als ouder(s)/ verzorger(s).

Dus heeft u vragen of zorgen over de gezondheid, ontwikkeling of opvoeding van uw kind, dan kunt u altijd terecht bij het jeugdgezondheidszorgteam.